Edit

About Us

It is fun to work in a company where people genuinely believe in what they are doing. We are committed to bringing passion and customer focus to the business. A dedicated team and effective processes result in superior customer support covering all aspects of successful business relationship. We preferably utilize practise software management software to create/ update our client’s information and schedule appointments.

Contact Info

Bovitron C 1 Liter

  • Home
  • -
  • Product
  • -
  • Bovitron C 1 Liter

Bovitron C 1 Liter

Variations

SKU Price Description size
250.00 1 lit
1,250.00 5 lit
1 lit
1 lit
5 lit
5 lit
Clear
SKU: N/A Category:

Description

मॅनव्हेट अॅनिमल हेल्थ प्रा.ली.
एकच ध्यास…..
पशुपालकांचा आर्थिक विकास…..

Bovitron C एक Energy Booster :-
⚫ Dextrose हे गाय किंवा म्हैसीचे व्यायल्या नंतर Glucose Level वाढवते.
(After Dilivery)

⚫ Calcium & Phosphorus गाय किंवा म्हैस व्यायल्या नंतर किंवा आजारी पडल्या नंतर दुध कमी येणे, (Milkfever) , दुध वाधवण्या सोबत, शतावरी व जीवंती असल्याने पान्हवण्याची प्रक्रियेत वाढ करते.

⚫ Bovitron C मध्ये Vit. B1, B2, B6 & B12 असल्याने गाय किंवा म्हैसीची भुक वाढवते. (Ketosis..)

⚫ Imported Protein Powder गाय किंवा म्हैसीमध्ये Energy Loss झाली असल्यास वाढवण्याचे काम करते.
(Negative In Balance)

⚫ Bovitron C मध्ये Zink असल्याने Skin Infection होत नाही.

⚫ Potassium Iodide हे गाय किंवा म्हैस व्यायल्याने गर्भाशयामधुन Internal Blooding होते ते थांबवायचे काम करते.

⚫ Ch. Minerals दुधाची लेवल घसरते ते लेवलमध्ये आणायचे काम करते.

⚫ Cobalt & Copper गाय किंवा म्हैसींना माजावर येण्यास मदत

⚫ तसेच, गाय किंवा म्हैसींना स्तनदाह (Mastitis) व (Prolapse), गाय व म्हैस व्यायल्या नंतर आलेला थकवा, दुध अचानक कमी झाले असल्यास.गाय किंवा म्हैसीला Addlact Gold 100gm-100gm सकाळी व संध्याकाळी देणे. दुस-या दिवसी Bovitron C 200ml-200ml सकाळ व संध्याकाळ 3 दिवस देणे. दुधात वाढ होवुन व दुध लेवलमध्ये येण्यास मदत होते.

⚫ बाँयलरमध्ये वजन वाढ व अंडी देणा-या कोंबड्यामध्ये Per Bird Per 1ml Bovitron C पाण्यातुन देणे.
शेळी किंवा मेंढी व्यायल्यास पाण्यातुन प्रत्येकी Bovitron C 20ml देणे.

यावरील 100% खात्रीचा उपाय म्हणजे…..

B O V I T R O N – C

Pack : 1Ltr व 5Ltr मध्ये उपलब्ध.

आपल्या नजीकच्या मेडिकल स्टोअर मध्ये उपलब्ध…..

Additional information

size

1 lit, 5 lit