Edit

About Us

It is fun to work in a company where people genuinely believe in what they are doing. We are committed to bringing passion and customer focus to the business. A dedicated team and effective processes result in superior customer support covering all aspects of successful business relationship. We preferably utilize practise software management software to create/ update our client’s information and schedule appointments.

Contact Info

Zedcal Gold 1lit,2lit,5lit,10lit,20lit,40lit

  • Home
  • -
  • Product
  • -
  • Zedcal Gold 1lit,2lit,5lit,10lit,20lit,40lit

Zedcal Gold 1lit,2lit,5lit,10lit,20lit,40lit

Variations

SKU Price Description size
220.00 1 lit
400.00 2 lit
930.00 5 lit
1,700.00 10 lit
3,350.00 20 lit
6,250.00 40 lit
1 lit
1 lit
10 lit
10 lit
2 lit
2 lit
20 lit
20 lit
40 lit
40 lit
5 lit
5 lit
Clear
SKU: N/A Category:

Description

Zedcal Gold हे Calcium मार्केटमधील Calcium पेक्षा वेगळे असे काय आहे.
1) Homogeneous Suspension :-
मधासारखे एक जीव मिश्रण Shake करण्याची गरज नाही.
2) इतर Calcium सारखे व्हिटामीन्स मिक्स करायला लागत नाही. पहिल्यापासुन Vit. D3 आणि Vit.B12 चा समावेश.
3) दोन ज्यादा घटकचा समावेश :-
प्रोटीन व आर्यन या घटकाचा वापर, जे दुध रक्ताची व हाडाची झिज होवुन जे येते. त्याची झीज भरुन काढण्यासाठी प्रोटीन व आर्यन या घटकाचा वापर होतो.
4) शतावरी व जिवंती हे घटक असल्याणे, गाय किंवा म्हैस पान्हवतात.
5) दुधामध्ये स्निग्धताचे प्रमाण वाढवते.

वापरण्याची पध्दत :- पहील्या दिवशी Zedcal Gold 100ml-100ml सकाळ व संध्याकाळ
दुस-या दीवसापासुन दररोज 100ml.
Presentation:- 1,2,5,10Ltr किटली व 20 व 40Ltr कँन.

Extra Benifit :-
दुध किंवा फँटचे Average वाढवायचे असल्यास Zedcal Gold 5 Ltr मध्ये Bovitrum H 500ml मिक्स करणे.

Additional information

size

1 lit, 10 lit, 2 lit, 20 lit, 40 lit, 5 lit